Inwentaryzacje


Oferujemy kompleksowe i rzetelne inwentaryzacje. W ramach świadczonych usług w tym zakresie przygotowujemy inwentaryzacje, służące do:
• wydzielenia samodzielnych lokali;
• uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali;
• przeprowadzenia ingerencji w konstrukcji inwestycji;
• rozbudowy czy przebudowy i przeprowadzenia robót budowlanych;
• ingerencji w obiekty zabytkowe;
Inwentaryzacja, którą opracowują nasi specjaliści obejmuje przygotowanie części rysunkowej, skupiającej się na aktualnym stanie budynku. Tworzymy rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przygotowujemy przekroje budynku wraz z wymiarami i opisami. W ramach inwentaryzacji tworzone są także rzuty instalacyjne, rysunki elewacji oraz więźby dachowej i samego dachu.
Przygotowujemy kompletną dokumentację rysunkową i fotograficzną. Inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każde zlecenie realizujemy kompleksowo i w sposób indywidualny, skupiając się na najdrobniejszym szczególe.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie.